Výbor MsO SRZ Ružomberok

Meno

Pozícia

Kontakt

Ľubomír Líška

Predseda

0910 555 319

Peter Bumbera

Tajomník

0915 950 065

Maroš Cibulka

Podpredseda

0905 133 205

Juraj Líška

Hospodár

0907 569 532

Peter Líška

Kronikár

0944 064 123

Tomáš Holík

Člen

0918 127 669

Jozef Kuniak

Člen

0948 996 270

Miroslav Húska

Vedúci rybárskej stráže

0915 825 878

Alex Bumbera

Webová stránka, sociálne siete

0908 632 750

Michal Martvoň

Komunikácia s mestom

0905 603 607

Jozef Kulak

Vedúci lovnej skupiny

0908 838 272

Peter Magušin

Športová činnosť

0902 365 261

Lukáš Vrábel

Člen

0949 499 709

Kontrolná komisia

Meno

Pozícia

Kontakt

Jozef Kulak ml.

Predseda

0905 523 892

Peter Uhrina

Člen

0905 279 340

Ladislav Fínik

Člen

0905 650 991

Jozef Chromiak

Člen

0905 299 448

Katarína Sališová

Člen

0918 570 694