Mestská organizácia SRZ
Ružomberok

Mestská organizácia SRZ
Ružomberok

Mestská organizácia SRZ
Ružomberok

Mestská organizácia SRZ
Ružomberok

Pre členov

Brigády

Predaj povolení

Dokumenty

Pre hostí

Hosťovacie povolenia

Predajné miesta

Miestny rybársky poriadok

AKTUALITY

OZNAM – zákaz lovu na vyznačených neresiskách

Vážené rybárky a rybári,
na rieke Váh, Revúca a VN Čutkovo boli vyznačené neresiská rýb. Na týchto úsekoch je zákaz lovu až do odvolania.
Taktiež Vám prajeme úspešný vstup do novej sezóny. Petrov zdar!
Výbor MsO SRZ Ružomberok