Mestská organizácia SRZ
Ružomberok

Mestská organizácia SRZ
Ružomberok

Mestská organizácia SRZ
Ružomberok

Mestská organizácia SRZ
Ružomberok

Pre členov

Brigády

Predaj povolení

Dokumenty

Pre hostí

Hosťovacie povolenia

Predajné miesta

Miestny rybársky poriadok

AKTUALITY

Výročná členská schôdza 2024

Vážené členky a členovia,

Výbor MsO SRZ v Ružomberku pozýva všetkých svojich členov na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční dňa 9. marca 2024 o 8:30 hod. v aule Spojenej školy ul. Scota Viatora 8 v Ružomberku

PROGRAM:

 1. Otvorenie a voľba komisií
 2. Kontrola uznesenia z VČS 2023
 3. Správa o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2023
 4. Správa hospodára MsO SRZ Ružomberok
 5. Správa o hospodárení za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
 6. Správa kontrolnej komisie
 7. Plán hlavných úloh MsO SRZ na rok 2024
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesenia a záver

  NATURE LIPTOV – spoločnosť poskytujúca služby aj pre rybárov

  Vážené rybárky a rybári,
  dávame Vám do pozornosti spoločnosť Nature Liptov so sídlom v Liptovskej Sielnici. Súčasťou ich bežných činností je aj údržba lodí, motorov a prenájom člnov pre rybárov. Pre viac informácií môžete navštíviť ich webové sídlo

   

  Dodatok ku Zväzovému lipňovému poriadku na rok 2024

  Vážené rybárky a rybári,

   

  dávame Vám do pozornosti dodatok ku zväzovému lipňovému poriadku na rok 2024. V prvotnom poriadku boli uvedené lipňové revíry CHAP, ktoré ale do lipňového zväzového povolenia nepatria (viď obrázok).

   

  Výbor MsO SRZ Ružomberok

   

  Vypisovanie celoročných sumárov úlovkov a návštevnosti za rok 2023

  Vážené rybárky a rybári,

  dovoľujeme si Vás upozorniť na možné komplikácie spojené s vypisovaním celoročných sumárov úlovkov a náštevnosti za rok 2023. Pri grafických úpravách povolení na rybolov bol omylom odstránený stĺpec pre druh rýb OSTATNÉ. Kategóriu rýb ostatné môžete uviesť spôsobom uvedeným v grafickom znázornení (fotografia) prečiarknutím druhu ryby, ktorý nefiguroval v úlovkoch loviacich a dopísaním druhu „OSTATNÉ“ nad prečiarknutý druh.

  Ďalej pripomíname, že každý rybár je povinný odovzdať povolenie na rybolov za rok 2023 do 15.1. 2024 podľa § 14 ods.21 vyhlášky č.381/2018 Z.z.

  Výbor MsO SRZ Ružomberok

   

  PREDAJ POVOLENÍ NA SEZÓNU 2024 – INFORMÁCIE PRE ČLENOV

  Vážené rybárky a rybári,
  na našej webovej stránke bola v sekcií PREDAJ POVOLENÍ zverejnená aktualita. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste venovali pozornosť týmto informáciám k nadchádzajúcemu predaju povolení na sezónu 2024.

  Výbor MsO SRZ Ružomberok

  PREDAJ HOSŤOVACÍCH POVOLENÍ V RYBÁRSKEJ KRČME V IVACHNOVEJ

  Vážené rybárky a rybári,

  oznamujeme Vám, že predaj hosťovacích povolení v Rybárskej krčme v Ivachnovej bude od 14.12. 2023 iba od 15:00. Za pochopenie ďakujeme.

  Petrov zdar!