BRIGÁDY

Organizácia a vykonávanie brigád sa riadi podľa smernice č.1/2023

Vážení členovia,
aj tento rok si brigádu môžete odpracovať na rybnom hospodárstve v Liptovskej Štiavničke. Brigádu je možné vykonať každú sobotu do 31.10. V prípade záujmu kontaktujte prosím Vás vedúceho brigád Maroša Cibulku na telefónnom čísle +421 905 133 205 aspoň 2 dni vopred.
Petrov zdar!