BRIGÁDY

Organizácia a vykonávanie brigád sa riadi podľa smernice č.1/2023