HOSŤOVACIE POVOLENIA

REVÍRY CHYŤ A PUSŤ

Členovia Slovenského rybárskeho zväzu

Pstruhové denné     10€
Lipňové denné         10€
k

Nečlenovia Slovenského rybárskeho zväzu

Pstruhové denné     30€
Lipňové denné         20€
k

Revíry Chyť a Pusť 
Váh č.19b (3.4701-4), Váh č.18b (3-4691-6), VN Čutkovo (3-0630-4) – zakúpiť povolenie na VN Čutkovo je možné iba v kolibe u dobrého pastiera

LOVNÉ REVÍRY

Členovia Slovenského rybárskeho zväzu

Pstruhové denné     15€
Lipňové denné         15€
Kaprove denné        10€

Nečlenovia Slovenského rybárskeho zväzu

Pstruhové denné     30€
Lipňové denné         20€
Kaprové denné        20€

Lovné revíry 
Váh č.19a (3.4700-4), Váh č.18a (3-4680-6), Revúca (3-3220-4), Ľupčianka (3-2110-4), Teplianka (3-4330-4), VN Liptovský Sliačik (3-5330-1), VN Hrabovo (3-5080-1)