HISTÓRIA

Vznik Mestskej organizácie SRZ v centre dolného Liptova sa spája s rokom 1945. V rámci obnovy vojnou zničeného hospodárstva sa aktuálnou stala aj otázka zarybňovania tokov, lebo už nebolo možné sa spoliehať len na prirodzený neres rýb.

Táto činnosť dala dokopy zhruba dve desiatky rybárov, ktorí na základe iniciatívy Jozefa Bogyiho a niekoľkých ďalších zanietencov zvolali ustanovujúce zasadnutie organizácie pod názvom Podtatranský športový rybársky spolok. Ten obhospodaroval toky od Východnej až po Kraľovany, teda takmer celý Liptov. Ešte v tom istom roku po vzniku samostatných organizácií v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom Hrádku ružomberskí rybári hospodárili na úseku Váhu od Dechtárov až po Kraľovany a ľavý breh rieky Oravy po Žaškovský most.

Členovia spolku už v roku 1947 postavili drevenú liahničku na Podsuchej, ktorú neskôr nahradila moderná liaheň rýb s odchovnými rybníkmi (taktiež na Podsuchej). Jej výstavba bola dokončená v roku 1955 za bezmála 2 mil. vtedajších korún.

V roku 1948 bol zvolaný nový výbor, ktorého predsedom sa stal Jozef Hariň, tajomníkom Jozef Bogyi, účtovníkom Juraj Bukvaj a hospodárom Zoltán Hámor. Títo funkcionári sa výraznou mierou podpísali pod činnosť organizácie na viac ako štyri desaťročia.

Po roku 1947 začal SRZ s výstavbou celého radu rybochovných zariadení a športových rybníkov. V ružomberských podmienkach to bolo rybné hospodárstvo na Kňažke, ktoré neskôr kvôli výstavbe celulózo – papierenského kombinátu nahradili rybníky pri Štiavničke. Okrem toho boli vybudované kaprové rybníky pri Liskovej a pri Liptovskom Michale. Významnou investičnou akciou ružomberských rybárov bolo odkúpenie vily na Fullovej ulici a jej následná rekonštrukcia na Rybársky dom, ktorý slúži od roku 1983.

Na tom, že MsO SRZ Ružomberok bola tri krát vyhodnotená ako najlepšia a najaktívnejšia v rámci celého SRZ, mala zásluhu aj športová činnosť. Družstvo MsO bolo pravidelným účastníkom celoštátnej ligy v rybolovnej technike. Ladislav Chmelko niekoľko rokov viedol čs. reprezentáciu v tomto športovom odvetví.

Obdobné úspechy sa organizácii darilo dosahovať aj v I. celoštátnej lige v love rýb udicou. Na týchto úspechoch mal zásluhu predovšetkým Jozef Bogyi, ktorý bol šesť rokov členom reprezentačného družstva a štyri roky aj štátnym trénerom. 

Petrov zdar !