PREDAJ POVOLENÍ

Predaj povolení je pre tento kalendárny rok ukončený