PREDAJ POVOLENÍ

Predaj povolení na sezónu 2024 – informácie pre členov

 Vážené rybárky a vážení rybári,

dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste venovali zvýšenú pozornosť týmto informáciám k nadchádzajúcemu predaju povolení na sezónu 2024.

  • Povolenia na rybolov pre všetkých členov, dospelých, deti a mládež na rok 2024 sa budú predávať v rybárskom dome MsO SRZ Ružomberok zo zadnej strany v nižšie uvedených termínoch.
  • Každý člen musí mať riadne vyplnenú objednávku a to aj v prípade, keď si chce len zaplatiť členskú známku. Objednávka je dostupná k stiahnutiu na našej webovej stránke. V objednávke pri osobných údajoch Vás žiadame, aby ste vypísali všetky kontaktné údaje ako meno, dátum narodenia, adresu, email a telefónne číslo.
  • Pridružení členovia sú povinní preukázať platné potvrdenie o prechodnom pobyte.
  • Členovia, ktorí majú záujem o zakúpenie zvláštneho povolenia vydávaného Radou SRZ Žilina musia priniesť vyplnenú žiadosť
  • Nárok na jedno miestne povolenie zdarma majú len členovia, ktorí dovŕšili vek 70 rokov
  • Pripomíname, že každý rybár je povinný odovzdať povolenie na rybolov za rok 2023 do 15.1. 2024 podľa § 14 ods.21 vyhlášky č.381/2018 Z.z.

HARMONOGRAM PREDAJA

– predajná doba je vždy od 16:00 – 18:00

MESIAC DEŇ POZNÁMKA
Február 8.2 a 22.2
Marec každý štvrtok Zaplatiť členské do 31.3
Apríl 11.4 a 25.4
Máj 16.5 a 30.5
Jún 6.6