Údaje MsO SRZ Ružomberok

Mestská organizácia slovenského rybárskeho zväzu – Ružomberok
Adresa: 
ulica Ľudovíta Fullu č.2
034 01
Ružomberok

Kontakt:
srzruzomberok@gmail.com
predseda: 0910 555 319
tajomník: 0915 950 065
hospodár: 0907 569 532

Fakturačné údaje
IČO: 00178209/507
DIČ: 2021591342
BÚ: IBAN SK26 0900 0000 0000 5671 8345